Smertetilstande

Vores mentale sundhed kan blive påvirket negativt af en langvarig smertetilstand eller ved en kronisk smertetilstand

Når vi lever med en langvarig smertetilstand eller en kronisk smertetilstand, så har det stor indflydelse på vores mentale sundhed og livskvalitet. Smerterne bliver dominerende for hvor meget vi kan holde til og hvordan vi kan leve vores liv. Det kan opleves som om livet er helt forandret og at vi ikke længere kan være dem vi ønsker at være. Smerter påvirker derfor ikke kun vores aktivitetsniveau i negativ retning, men også vores tanker og følelser, vi oplever fx at have mange negative tanker og føle magtesløshed.

Hvis det vi primært mærker i kroppen, er smerter, kan det overdøve kroppens øvrige signaler og vi kommer derved til at mangle basale og nødvendige informationer fra kroppen, der skal hjælpe os til at bruge kroppen hensigtsmæssigt. Ligeledes kan vi reagere med at spænde op i muskulaturen og bevæge os uhensigtsmæssigt, hvilket kan forværre smerterne yderligere og aktivere en negativ smertespiral.

Ved at arbejde med en kropslig tilgang hvor der er fokus på at være i kontakt med kroppen, mærke efter kroppens signaler og skabe positive kropslige oplevelser, øges erfaringerne for at kroppen ikke kun rummer smerter, men også muligheden for at skabe fx ro og velvære, på trods af smerterne. Samtidig arbejdes med at lære hvordan kroppen bruges mest hensigtsmæssigt i forhold til energi niveau og smerte niveau, hvilket ofte har en positiv effekt på at mindskes de kropslige reaktioner og øge aktivitetsniveauet. Dette påvirker tankerne og følelserne i en positiv retning, så den mentale sundhed kan øges.

Når den kropslige tilgang kombineres med samtale, bidrager det til øget indsigt og forståelse for de kropslige og mentale reaktioner, hvilket bidrager til en vedvarende positiv forandring.

Der arbejdes med sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige sansninger og handlinger

Jeg er blevet bedre til at økonomisere med mine kræfter så jeg kan klare mere og kan overskue mere, fx dagligdagsaktiviteter og samvær med andre

Klient udtalelse

Jeg er blevet bedre til at finde ro til at mærke hvordan jeg har det og acceptere det der er

Klient udtalelse

Mit funktionsniveau i hverdagslivet er øget og jeg kan mere med kroppen

Klient udtalelse