Persondata beskyttelse

Klinik for Kropslig og Mental Sundhed

Mailadresse: https://kropsligogmentalsundhed.dk.

Det er et lovmæssigt krav at klinikken opbevarer og håndterer personfølsomme data. Du kan her læse klinikkens procedure for dette.