Om mig

Jeg har skabt Klinik for Kropslig og Mental Sundhed for at give flere muligheden for at arbejde med at øge deres mentale sundhed gennem en kropslig tilgang. En tilgang der har positiv effekt både i forhold til forebyggelse og behandling. Jeg har ofte mødt mennesker med et akut behov for hjælp eller et behov for forebyggende hjælp, men fordi der er få tilbud eller lang ventetid til de tilbud der er, så har de ikke haft muligheden for at få den hjælp de havde brug for på det rette tidspunkt. Dette kan klinikken nu være med til at ændre på.

Mette Guldager Ardal

Jeg er uddannet fysioterapeut og har i 22 år arbejdet som fysioterapeut i psykiatrien, 10 år på psykiatrisk afdeling og 12 år i en psykiatrisk fysioterapi. Derudover har jeg arbejdet som undervisende fysioterapeut på Fysioterapeutuddannelsen og SOSU uddannelsen, samt som klinisk underviser for fysioterapeut studerende i praktik. De sidste 4 år har jeg været ansat som Faglig koordinator med ansvaret for den faglige udvikling på arbejdspladsen.

For mig er det yderst meningsfuldt at arbejde med at øge den mentale sundhed gennem en kropslig tilgang, kombineret med samtale. Det at hjælpe mennesker der er i krise i deres liv, med at skabe indsigt og forståelse for deres kropslige reaktioner på krisen, samt hjælpe dem til at udvikle redskaber til at skabe positive forandring der øger deres mental sundhed.

Uddannelse

  • Autorisation som fysioterapeut (1996)
  • BBAT uddannet med kliniske kompetencer i Basic Body Awareness Terapy
  • Mindfulness og Kognitiv terapi efteruddannelse for Fysioterapeuter
  • NADA
  • Diverse kurser, temadage og seminar omkring psykiske lidelser, undersøgelsesredskaber og behandlingstilgange

Mette evner at lytte og rumme, så jeg tør sætte ord på det der fylder

Klient udtalelse

Mette har fokus på ressourcer frem for begrænsninger og det giver mig mod og håb til at tro på positive forandringer

Klient udtalelse

Mette møder mig som den jeg er og med det jeg har med mig, det giver mig tryghed

Klient udtalelse