Indsigt, forståelse, forandring

Der arbejdes med sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige sansninger og handlinger.

Sammenhæng:

Når vores mentale sundhed svækkes, påvirkes vores tanker og følelser, vi oplever fx at have tankemylder og føler tristhed. Med det følger ofte en påvirkning af de kropslige sansninger, vi reagerer fx med at spænde op i muskulaturen, få smerter, opleve kropsligt ubehag, mangle energi eller miste evnen til at mærke kroppen. For mange kommer de kropslige reaktioner til at fylde meget og det påvirker fx aktivitetsniveauet i negativ retning og mindsker livskvaliteten.

Ved at arbejde med en kropslig tilgang hvor der er fokus på at være i kontakt med kroppen, mærke efter kroppens signaler og skabe positive kropslige oplevelser, mindskes de kropslige reaktioner og aktivitetsniveauet stiger. Dette påvirker tankerne og følelserne i en positiv retning, så den mentale sundhed kan øges.

Når den kropslige tilgang kombineres med samtale, bidrager det til øget indsigt og forståelse for de kropslige og mentale reaktioner, hvilket bidrager til en vedvarende positiv forandring.

Kombinationen af den kropslige tilgang og samtale skaber indsigt, forståelse og forandring.